[1]
N. Pozhydaieva, «ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ З ПОГЛЯДУ НА ОСОБЛИВОСТІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ», НаУОА-ФІЛОЛОГІЯ, вип. 9(77), с. 212–214, Лип 2020.