Kutsenko, M. «ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КОГНІТИВНО-ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ПРОСОДИЧНОГО ВИРАЖЕННЯ СПІВЧУТТЯ В АНГЛІЙСЬКОМУДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», вип. 1, вип. 69, Жовтень 2018, с. 239-41, https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/1627.