Semenenko, H. СИНХРОНІЯ І ДІАХРОНІЯ В ІСТОРИЧНИХ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no 7(75), Oct. 2019, pp 11-13, https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2556.