Zomko, U. ГЕНДЕРНІ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТАКТИКИ НЕГАТИВНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ОБ’ЄКТА КРИТИКИ У АНГЛІЙСЬКИХ ТА НІМЕЦЬКИХ КІНОРЕЦЕНЗІЯХ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no 7(75), Oct. 2019, pp 37-39, https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2562.