Plotnikova, N. СВЯТОЧНИЙ ОБРЯДОВИЙ ОБХІД ПОСІВАННЯ ЯК ПРИЯДЕРНИЙ КОНЦЕПТ МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no 9(77), July 2020, pp 208-11, https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2852.