Pozhydaieva, N. «ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ З ПОГЛЯДУ НА ОСОБЛИВОСТІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», вип. 9(77), Липень 2020, с. 212-4, https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2853.