Dudok, A. «СИНОНІМІЧНО-АНТОНІМІЧНА ПАРАДИГМА ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», вип. 12(80), Січень 2022, с. 7-9, https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3340.