“ВПЛИВ COVID-19 НА ПРОEКТУВАННЯ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ДОПОМОГОЮ ZOOM”. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no. 13(81), Aug. 2022, pp. 202-7, https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3518.