Datskiv, Olha. КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДРАМАТИЗАЦІЇ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no. 7(75) (Жовтень 23, 2019): 140-144. Accessed Жовтень 30, 2020. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2588.