No. 21 (2019): Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philosophy Series

					View No. 21 (2019): Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philosophy Series

У збірнику осмислено актуальні філософські проблеми. Проаналізовано історико-філософські, культурно-філософські та естетичні аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали збірника можна використовувати для подальних досліджень окресленої проблематики та під час проведення дидактичних занять.

Published: 2019-03-15