ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 13(81), 240-243. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3527