ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Olena Kholodenko

Ключові слова:

іншомовна професійна підготовка, міжкультурна інтеграція, культура, когнітивна діяльність, комунікативна діяльність, практична діяльність

Анотація

У статті розглянуто питання теоретичного підґрунтя деяких теоретичних аспектів професійної іншомовної підготовки в умовах міжкультурної інтеграції. Розглянуто поняття «інтеграція» в загальному значенні та «міжкультурна інтеграція» як перетворююча взаємодія в межах культур. Охарактеризовано поняття «культура» та її місце в розумінні міжкультурних процесів. Визначено складності, які виникають в процесі міжкультурної інтеграції між суб’єктами різних соціокультурних середовищ. Наголошено на значущості професійної іншомовної підготовки у вищих закладах освіти для успішного виконання професійної діяльності в умовах міжкультурної інтеграції. Розглянуто мотиваційну складову здобувачів освіти щодо професійної іншомовної підготовки. Зазначено, що професійна іншомовна підготовка має включати знання лінгвокультурологічного змісту для формування іншомовної компетенції, яка крім мовних та мовленнєвих аспектів включатиме знання щодо соціально-професійних ролей, уміння та навички вести іншомовну професійну комунікацію відповідно до норм, правил та традицій іншомовного соціокультурного простору. Іншомовну професійну підготовку доцільно здійснювати через когнітивну, комунікативну та практичну діяльність.

Завантаження

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Як цитувати

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 13(81), 240-243. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3527