ВІДТВОРЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЯК МАРКЕРІВ НЕОЗНАЧЕНОСТІ В ДВОМОВНОМУ ПАРАЛЕЛЬНОМУ КОРПУСІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ. (2023). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 17(85), 163-169. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3823