“ВІДТВОРЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЯК МАРКЕРІВ НЕОЗНАЧЕНОСТІ В ДВОМОВНОМУ ПАРАЛЕЛЬНОМУ КОРПУСІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ”. 2023. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no. 17(85) (July): 163-69. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3823.