“ВІДТВОРЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЯК МАРКЕРІВ НЕОЗНАЧЕНОСТІ В ДВОМОВНОМУ ПАРАЛЕЛЬНОМУ КОРПУСІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ” (2023) Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (17(85), pp. 163–169. Available at: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3823 (Accessed: 19 July 2024).