“ВІДТВОРЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЯК МАРКЕРІВ НЕОЗНАЧЕНОСТІ В ДВОМОВНОМУ ПАРАЛЕЛЬНОМУ КОРПУСІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ”. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no. 17(85), July 2023, pp. 163-9, https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3823.