“ОСМИСЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРОСТІР» У ГУМАНІТАРИСТИЦІ”. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no. 17(85), July 2023, pp. 286-91, https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3860.