“ВІДТВОРЕННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЯК МАРКЕРІВ НЕОЗНАЧЕНОСТІ В ДВОМОВНОМУ ПАРАЛЕЛЬНОМУ КОРПУСІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ”. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», no. 17(85) (July 24, 2023): 163–169. Accessed July 19, 2024. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3823.