About the Journal

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки»

Рік заснування: 2000

Засновник: Національний університет «Острозька академія»

Галузь науки: Історичні науки

УДК: 94(082)

Періодичність: один-два рази на рік

Фахова реєстрація у МОН України: наказ МОН від 24.09.2020 р. № 1188 (категорія “Б”)

"Місія" збірника: Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, Острогіани, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету "Острозька академія" та інших наукових і навчальних установ України. Для фахівців-істориків, викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти.

Журнал включений до міжнародної наукометричної бази Slavic Humanities Index (http://slavus.ca/en/ukraine.html#toptext).