ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО ТА УКРАЇНА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Authors

  • Alla Atamanenko

Abstract

Стаття присвячена аналізу явища української еміграції з наголосом на сучасні пробле-
ми та перспективи взаємовідносин між Україною та закордонними українцями. Автор
традиційно для подібних праць аналізує історію вивчення питання, коротко характери-
зує хвилі масової еміграції, причини виникнення. Розглядає процес створення міжнародних
організацій, пов’язаних із міграційними процесами у світі. Із врахуванням офіційних ста-
тистичних даних визначає особливості сучасної міграційної хвилі. Аналізуються міграційні
ризики для України на сучасному етапі.

Published

2018-06-12