ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ НАЦІОНАЛЬНОЮ САМОСВІДОМІСТЮ ТА ІСТОРИЧНИМИ МІФАМИ

  • Volodymyr Savchuk
Ключові слова: національна самосвідомість, історичний міф, етнічний стереотип, автостереотип, національний характер

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення та структури національної самосвідомості й історичного міфу. Проаналізовано характер та аспекти взаємовпливу досліджуваних явищ. Виявлено зв’язок між ними на основі міфологічного світосприйняття та становлення індивідуальної ідентичності. Визначено роль інтегративної функції історичного міфу та її контрастивного аспекту в розвитку національної самосвідомості. Схарактеризовано специфіку архетипів та символів, а також образів героїв в аксіологічній площині й досліджено вплив історичного минулого та географії розселення на особливості національної самосвідомості. Крім того, проаналізовано місце національного характеру та національної ідеї у структурі національної самосвідомості в контексті впливу історичного міфу.

Опубліковано
2019-10-03