ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ЯК ОДНА З УМОВ УСПІШНОГО ОПАНУВАННЯ МАЙБУТНІМ ФАХОМ СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

  • Maria Kozyar
Ключові слова: адаптація, соціально-психологічна адаптація, адаптивність, професійна адаптація, професійна Я-концепція

Анотація

У статті розглядається проблема соціально-психологічної та професійної адаптації в умовах фахового становлення. З’ясовано співвідношення між поняттями «адаптація» та «адаптивність» особистості. Представлено та описано результати емпіричного дослідження студентів − майбутніх медичних працівників.

Опубліковано
2019-10-03