ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Oksana V. Varhata
  • Olena V. Kuleshova
  • Liudmyla V. Mikheieva

Ключові слова:

готовність, професійна готовність, психологічна готовність, інноваційна готовність. психологічна готовність до інноваційної професійної діяльності, психологічні чинники, психологічні бар’єри

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз психологічної готовності фахівців соціономічного профілю до інноваційної професійної діяльності. Окреслено методологічні підходи до визначення сутності психологічної готовності. Визначено структурні компоненти психологічної готовності фахівців соціономічного профілю до інноваційної професійної діяльності. Структура психологічної готовності до інноваційної професійної діяльності містить мотиваційні, ціннісні, когнітивні, операційні, особистісні, творчі, комунікативні, рефлексивні компоненти.
У статті розкрито поняття «готовність», «професійна готовність», «психологічна готовність», «інноваційна готовність», «психологічна готовність до інноваційної професійної діяльності». Розглянуто дефініцію психологічної готовності до інноваційної професійної діяльності в контексті наукового осмислення. Теоретико-методологічне осмислення наукової літератури дало змогу визначити сутність психологічної готовності до інноваційної професійної діяльності як психологічного феномену, що характеризується виявом мотивації до професійної діяльності, оволодінням інноваційними технологіями для досягнення цілей, здатністю до творчої активності та високим рівнем рефлексії. Під психологічною готовністю до інноваційної професійної діяльності розуміємо комплекс особистісних професійних якостей, які допомагають вирішити професійні завдання в інноваційній сфері. Удосконалено поняття психологічної готовності фахівців соціономічного профілю до інноваційної професійної діяльності. Здійснено емпіричний аналіз рівнів психологічної готовності фахівців соціономічного профілю до інноваційної професійної діяльності. Визначено психологічні чинники та психологічні бар’єри психологічної готовності фахівців соціономічного профілю до інноваційної професійної діяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06