МЕТАКОГНІТИВНІ СТРАТЕГІЇ В МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Едуард Балашов

Ключові слова:

метакогнітивна стратегія, мотивація, саморегульоване навчання, навчальна діяльність, ­студент

Анотація

Актуальність розгляду цієї теми визначається важливістю усвідомлення особистості студента як суб’єкта власного саморегульованого навчання. Виникає наукова потреба охарактеризувати поняття саморегульованого навчання, проаналізувати особливості використання метакогнітивних стратегій у навчальній діяльності ­студентів. У статті автор теоретично аналізує психологічні особливості використання метакогнітивних стратегій у мотивації навчальній діяльності студентів. Для емпіричного визначення ступеня навчальних стратегій і напряму навчальної мотивації студентів ми використали опитувальник «Навчальні стратегії» (С. Костромина, Т. ­Дворникова) та опитувальник «Шкали академічної мотивації» (Т. Гордеева, О. Сычев, Е. Осин).
Теоретичний аналіз та емпіричне дослідження засвідчують позитивний зв’язок між використанням мета­когнітивних стратегій та мотивацією студентів. У результаті аналізу кореляційних взаємозв’язків між ­показниками метакогнітивних стратегій і мотивації ми дійшли висновку, що за наявності внутрішньої мотивації навчальна діяльність зацікавлює студентів та супроводжується емоційними переживаннями у використанні ­відповідних метакогнітивних стратегій. Було розроблено методичні рекомендації, спрямовані на ефективне засто­сування мотиваційних стратегій студентів та формування в них відповідної навчальної мотивації.

Завантаження

Опубліковано

2023-06-18