Редакційний штат

Головна редакторка:

Христина Семерин — незалежна дослідниця і журналістка, гендерна експертка, екпертка Українського інституту книги та Українського культурного фонду, авторка понад сотні досліджень і публікацій. Запрошена дослідниця і стипендіатка кількох інституцій світу, лавреатка низки дослідницьких премій. Членкиня Української асоації юдаїки. У контексті геопоетики досліджує топоси й репрезентації простору у літературі ХХ ст., пограниччя й лімінальні зони, локальні тексти, місця пам'яті Голокосту, скульптуру, ландшафти українсько-російської війни. Особистий сайт

Рецензійна колегія:

Світлана Кочерга — докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія», відома лесезнавиця, поетеса. Авторка книг «Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ ст.» (2005), «Культурософія Лесі Українки. Семіотичний аналіз текстів» (2010) та ін. Викладає курс «Теорія літератури: геопоетичні студії» в Острозькій академії. У контексті геопоетики досліджує теми пограниччя, літературну топосферу, «кримський», «італійський» та інші локальні тексти в українській літературі.

Оксана Пухонська — доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія», дослідниця літературознавства, урбаністики, студій травми і пам'яті, поетка.

Максим Карповецькандидат філософських наук, доцент кафедри культурології і філософії Національного університету «Острозька академія», декан гуманітарного факультету, автор монографії "Місто як світ людського буття" (2014), дослідник урбаністики, міської ідентичності, світової та української літератури.

Олександра Вісич — докторка філологічних наук, доцентка кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія», дослідниця компаративістики, світової та української драматургії, метадрами.

Раїса Тхорук — кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української літератури Рівненського державного гуманітарного університету, лесезнавиця.

Вікторія Назарук — докторка філософії (Ph.D.) з філології (української літератури), викладачка кафедри журналістики та українознавства НУВГП, раніше — викладачка кафедри журналістики Національного університету «Острозька академія», дослідниця давньої української літератури, соціальної проблематики у ЗМІ, прав людини і міжрелігійних діалогів, журналістка.