Vol. 29 (2019): Scientific Notes of Ostroh Academy National University, «Historical sciences» series

					View Vol. 29 (2019): Scientific Notes of Ostroh Academy National University, «Historical sciences» series

Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету «Острозька академія» та інших наукових і навчальних установ України. Видається за підтримки Українського історичного товариства.
У цьому випуску значна частина матеріалів присвячена історії закордонного українства.
Випуск стане у нагоді для фахівців-істориків, викладачів, аспірантів, студентів вищих закладів освіти та усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними аспектами діаспорознавства.

Published: 2020-03-11

Articles