Про журнал

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія "Філологія"

Рік заснування 1999

Засновник: Національний університет «Острозька академія» 

Галузь науки: філологічні науки

УДК: 81+82

ISSN 2519-2558 

Періодичність: 4 рази на рік

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 22 квітня 2011 року № 1-05/4

Анотація: У збірнику містяться статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та літературознавства. Збірник рекомендовано науковцям, викладачам, студентам-філологам і всім, хто цікавиться філологічною наукою.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія» - наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative).