Поточний номер

№ 19(87) (2023): Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філологія»
					Дивитися № 19(87) (2023): Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філологія»
Опубліковано: 2023-12-16

МОВНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ТА ПОЛІКУЛЬТУ

ЛІНГВОДИДАКТИКА ТА СОЦІОЛІНГВІСТИКА

ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Переглянути всі випуски