Редакційний штат

 • Архангельська Алла Мстиславівна (Alla Arkhanhelska), доктор філологічних наук, професор; Навчально-науковий інститут лінгвістики, Національний університет «Острозька академія» - голова редколегії. (ORCID 0000-0003-0699-3026)
 • Бетко Ірина Павлівна (Irena Betko), кандидат філологічних наук, професор Вармінсько-Мазурського університету в місті Ольшитн (Польща). (ORCID 0000-0002-8930-7476)
 • Деменчук Олег Володимирович (Oleh Demenchuk), доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германської філології факультету іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету. (ORCID 0000-0002-3218-6693)
 • Красовська Гелена Михайлівна (Helena Krasowska), доктор габілітований, професор, Інститут славістики Польської академії наук, Польща. (ORCID 0000-0003-0904-5814)
 • Левчук Павло (Paweł Levchuk), доктор гуманітарних наук у дисципліні мовознавство, ад'юнкт, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. Інститут славістики Польської академії наук, Польща. (ORCID 0000-0001-7865-6833)
 • Максимчук Віталій Васильович (Vitalii Maksymchuk), кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія». (ORCID 0000-0001-5625-2213)
 • Підкуймуха Людмила Миколаївна (Liudmyla Pidkuimukha), кандидат філологічних наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія». (ORCID 0000-0003-2017-1213)
 • Поліщук Ярослав Олексійович (Yaroslav Polishchuk), доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані, Польща. (ORCID 0000-0001-9081-7900)
 • Худолій Анатолій Олексійович (Anatoliy Khudoliy), кандидат філологічних наук, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології Навчально-наукового інституту лінгвістики Національного університету «Острозька академія». (ORCID 0000-0001-8144-126X)
 • Шарова Тетяна Михайлівна (Tetiana Sharova), доктор філологічних наук, професор, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. (ORCID 0000-0002-5846-6044)
 • Янковська Жанна Олександрівна (Zhanna Yankovska), доктор філологічних наук, проф. кафедри культурології та філософії, Національний університет «Острозька академія». (ORCID 0000-0002-7846-2796)