КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРОКРАСТИНАЦІЯ»

  • Olena Zhuravlova
  • Oleksandr Zhuravlov
Ключові слова: прокрастинація, румінація, когніція, ірраціональність, самоефективність, перфекціонізм, страх невдачі, локус контролю

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність і важливе практичне значення вивчення феномену прокрастинації. Здійснено теоретичний аналіз поглядів щодо сутності досліджуваного поняття в межах когнітивно-поведінкового підходу. Підтверджено доцільність інтерпретації прокрастинації як емоційного розладу, ґрунтованого на ірраціональному мисленні. Розкрито специфіку мисленнєвого процесу прокрастинаторів. Схарактеризовано особливості взаємозв’язку між схильностями індивіда до зволікання та румінації. Описано специфіку прояву прокрастинаторами ірраціональних когніцій пов’язаних зі сприйняттям самоефективності, перфекціонізмом, страхом невдачі, локусом контролю.

Опубліковано
2019-10-03