СПІВВІДНОШЕННЯ СТУРБОВАНОСТІ ГЛОБАЛЬНИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ Й ОСОБЛИВОСТЯМИ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ

  • Marharyta Vasina
Ключові слова: екоспихологічна компетентність, екологічна стурбованість, емоційні особливості

Анотація

Роботу присвячено вивченню стурбованості глобальними екологічними проблемами в контексті формування екологічної компетентності серед підлітків. Розглянуто поняття екологічної компетентності через поняття екологічної свідомості. Проаналізовано традиційні підходи до екологічної свідомості. Визначено, що екологічна свідомість є самостійною формою соціальної свідомості. Охарактеризовано підлітковий вік як оптимальний період для формування екологічної свідомості, і як результат – екологічної компетентності. Розглянуто можливість зв’язку стурбованості глобальними екологічними проблемами з емоційними особливостями підлітка. Доведено, що існує зв’язок між деякими особливостями емоційної сфери та проявами стурбованості глобальними екологічними проблемами. А саме: між загальним показником стурбованості та незахищеністю і тривожністю, між екологічною інтернальністю та тривожністю і почуттям неповноцінності, між фінансово-економічними пріоритетами (що домінують над екологічними) та почуттям фрустрованості.

Опубліковано
2019-10-04
Розділ
Проблеми соціальної психології та психології мас