ПОЛІТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Volodymyr Ilnytskyi
Ключові слова: політична ідентичність, ідентифікація, політико-ідеологічне самовизначення, політична культура

Анотація

За результатами теоретичного й емпіричного дослідження встановлено психологічні особливості політичної ідентифікації студентів у взаємозв’язку з механізмами їхнього політико-ідеологічного самовизначення в контексті політичної культури.

Опубліковано
2020-04-29