ГЕНДЕРНІ ВИМІРИ СУЧАСНОСТІ: ГЕНДЕРНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ

  • Tetiana Kostina
Ключові слова: гендер, гендерна бінарна система, гендерна ідентичність, гендерна різноманітність, стать

Анотація

У статті подано результати теоретичного аналізу в контексті гендерної проблематики, зокрема визначено поняття гендерної ідентичності особистості та її особливостей. Крім того, розкрито зв’язок між біологічними складниками ідентичності (позначено як «стать») та соціально-психологічними (позначено як «гендер»). Теоретичний аналіз дав змогу навести приклади в історії людства, які описують невідповідність між біологічною статтю та власним відчуттям людини. Проаналізовано обмеженість бінарної гендерної системи та спроби вийти за її межі як на науковому, так і побутовому рівнях суспільства. Підкреслено, що такий вихід уможливлює становлення гендерної різноманітності.

Опубліковано
2020-04-29