СПІВВІДНОШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КОНФЛІКТНОСТІ З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ РИС ОСОБИСТОСТІ

  • Tetiana Ulianova
Ключові слова: конфліктність, конфліктна особистість, індивідуально-психологічні особливості, особистість

Анотація

Теоретико-методологічний аналіз наукової літератури засвідчив, що існує багато інформації про властивості особистості, які належать до проявів конфліктності, а якості, тісно пов’язані з нею, містяться в чинниках особистості, які діагностує Фрайбурзький особистісний опитувальник. У статті наведено результати теоретично-емпіричного дослідження конфліктності та рис особистості широкого спектру. У якісній структурі конфліктності емпірично виявлено й описано емоційний, когнітивний, конативний компоненти, виокремлено типи конфліктності, що відрізняються поєднанням її показників. Проведено якісний аналіз, що дав змогу згрупувати досліджуваних за певною ознакою і вивчити індивідуально-психологічні особливості конфліктності як властивості особистості.

Опубліковано
2020-04-29