ВПЛИВ СТРУКТУРИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НА АКАДЕМІЧНУ УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

  • Larysa Shrahina
  • Vira Huzenko
Ключові слова: пізнавальна активність, структура пізнавальної активності, академічна успішність, студенти-психологи

Анотація

Пізнавальна активність студентів-психологів – важлива ланка у формуванні пізнавальної потреби, коли постійне набуття та поповнення фахової інформації стає необхідністю, що спонукає до напруженої самостійної, активної та творчої праці зі здобуття знань. Дослідження пізнавальної активності студентів першого курсу засвідчило її нестабільність, що означає наявність можливості активно впливати на неї. Підґрунтям для підвищення пізнавальної активності студентів-психологів слугують такі її компоненти, як: «самостійність у вирішенні навчальних завдань» та «інтеграція навчального матеріалу в життєвий досвід». Інші компоненти потребують корекційного впливу. Вирішальним чинником, що впливає на академічну успішність студентів, є висока «регуляторна ознака» та «надситуативна активність».

Опубліковано
2020-04-29