ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  • Svitlana Mytrofanova
Ключові слова: умови, засоби розвитку професійної самосвідомості

Анотація

У статті подано програму психологічного супроводу формування професійної самосвідомості майбутніх психологів, створену для підвищення професійної самооцінки, рівня домагань, усвідомлення Я, розуміння професійної реальності. Обґрунтовано основні принципи побудови психологічного супроводу: принцип симультанності всіх психічних процесів, що забезпечує діяльність свідомості; принцип неповноти інформаційної визначеності формувального впливу; принцип індивідуальної унікальності ситуації; принцип творчості. Подано структуру, тематику і форми роботи у Програмі. Для перевірки ефективності запропонованої Програми проведено формувальний експеримент. Від початку формувального експерименту в експериментальній групі статистично значущої різниці досягли всі показники тесту, особливо шкали: «самовпевненість», «самоприйняття», «очікуване ставлення інших», «самокерівництво» та «самоінтерес». Виявлено значущі розбіжності між результативними показниками експериментальної та контрольної вибірок

Опубліковано
2020-04-29