ОСОБИСТІСНІ ВЛАСТИВОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З РІЗНИМ РІВНЕМ АКАДЕМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА УСПІШНОСТІ В НАВЧАННІ

  • Olena Shcherbakova
Ключові слова: академічна успішність, академічно здібні учні, розвиток особистості, особистісні особливості, особистісні фактори

Анотація

Досліджено відмінності в особистісних особливостях академічно успішних та академічно неуспішних учнів основної школи. Визначено, що академічно неуспішні учні загалом більш імпульсивні, веселі, легковажні, активні, говірливі, авантюрні, соціально сміливі, емоційно безпосередні, схильні до розслабленості, спокою. Успішним учням притаманна схильність до обережності, тверезості сприйняття, мовчазності, неквапливості, песимістичності, стриманості, боязкості, обережності, витриманості, схильності до фрустрованості, збудливості, неспокою, нетерплячості, невдоволеності. За рівнем розвиту академічних здібностей виокремлено п’ять типологічних профілів учнів, успішних у навчанні, та три профілі академічно неуспішних учнів. Порівняння оцінок особистісних чинників учнів восьми типологічних профілів із різними рівнями академічної здібності й успішності в навчанні засвідчують наявність статистично значущих відмінностей за всіма оцінюваними факторами. Узагальнення результатів дослідження дало змогу зазначити, що академічно успішних учнів за оцінками особистісних чинників неможливо назвати більш благополучними, порівняно з їхніми неуспішними однолітками.

Опубліковано
2020-04-29