ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї

  • Olha Makukh
Ключові слова: трансформаційні процеси, форми сімей, цінності, транснаціональна сім’я

Анотація

У статті описано трансформаційні процеси існування сучасної сім’ї, які виникають у результаті втрати цінностей, рольової активності жінки, дисгармонійності сімейних взаємовідносин. Причинами трансформаційних процесів є технологічно-інформаційні зміни, економічні перетворення, сексуальні й феміністичні революції. Результатом суспільних трансформацій стали культурні зміни, зумовлені появою нових цінностей, норм, течій та ідеології. Міграційні процеси, транснаціональні сім’ї сформували дистантні відносини, які розривають контакт із прабатьківською родиною і вибудовують нову модель сім’ї.

Опубліковано
2020-04-29