МЕДІАТИВНИЙ ЕФЕКТ РАННІХ ДИСФУНКЦІЙНИХ СХЕМ НА ПРОЯВИ ТРУДОГОЛІЗМУ В УЧИТЕЛІВ

  • Iryna Onopchenko
Ключові слова: трудоголізм, трудоголік, ранні дисфункційні схеми, адикція, поведінкова адикція, схема-терапія.

Анотація

Статтю присвячено вивченню на теоретичному та емпіричному рівні медіативного впливу ранніх дисфункційних схем на прояви трудоголізму у шкільних педагогів. Для проведення емпіричного дослідження ми використали методику «Шкала трудоголізму» в адаптації І. Онопченко та опитувальник «YSQ – S3» в адаптації М. Падун. Результати дослідження дали змогу дійти висновку, що трудоголізм учителів пов’язаний із такими ранніми особистісними дисфункційними схемами: схемою очікування катастрофи, самопожертви, покарання, негативізму (песимізму), пошуку схвалення та надвисоких стандартів (гіперкритичності).

Опубліковано
2020-04-29
Розділ
Проблеми організаційної психології та психології праці