РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУВЕРЕННИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  • Valentyna Pedorenko
Ключові слова: суверенні моральні цінності, рефлексія, майбутні психологи, творчість, саморозуміння, самоактуалізація

Анотація

У статті розкрито особливості рефлексії як чинника розвитку суверенних моральних цінностей у майбутніх психологів. Проаналізовано особливості рефлексивного складника суверенних моральних цінностей у майбутніх психологів як здатність аналізувати, переосмислювати власні моральні знання, почуття, переконання, ідеали, поведінку, учинки. Відзначено, що в контексті професійної підготовки рефлексія допомагає майбутнім психологам визначати мету, завдання своєї професійної діяльності, здійснювати потрібну самокорекцію, провадити саморозвиток, самоосвіту.

Опубліковано
2020-07-22