ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИХ ТИПОМ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ

  • Stepan Stanibula
Ключові слова: копінг-стратегії, студенти, криза, стрес, акцентуація характеру, соціально-психологічна адаптація

Анотація

У статті з’ясовано специфіку копінг-стратегій залежно від типу акцентуації характеру. Подано сутнісно-змістову характеристику диспозиційного напрямку в психології масової поведінки. Розглянуто основні типології акцентуацій характеру і виявлено кореляційний взаємозв’язок із різною типологією допінг-стратегій.

Опубліковано
2020-07-23