СФОРМОВАНІСТЬ МОТИВАЦІЙНИХ ДОМЕНІВ У СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Автор(и)

  • Ernest Ivashkevych

Ключові слова:

мотивація, мотиваційні домени, когнітивна психологія, професійне становлення, особистісно-професійна позиція індивіда, ціннісно-смислові ставлення

Анотація

Зазначено, що якщо враховувати позиції когнітивної психології, то професійне становлення спрямоване передусім на становлення особистості фахівця в парадигмі крос-культурного простору. Тому професійне становлення майбутнього фахівця постає передусім як процес формування студента як носія загальної і професійної культури, що забезпечує його повноцінне функціювання в навколишньому світі та професійній діяльності. У статті професійне становлення майбутнього перекладача проаналізовано з позицій когнітивної психології – як процес формування особистісно-професійної позиції індивіда з урахуванням всього різноманіття суб’єктивних і об’єктивних чинників, що передбачає реалізацію стратегій управління особистісними ресурсами, потрібними для провадження професійної діяльності на фаховому рівні. Професійне становлення майбутнього перекладача також передбачає формування особистісно значущої позиції, яку розуміємо як систему домінувальних ціннісно-смислових ставлень фахівця до соціокультурного оточення, самого себе і своєї діяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-23