ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТИПУ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Автор(и)

  • Ернест Івашкевич

Ключові слова:

тип спрямованості особистості, професійне становлення, професійна готовність до виконання майбутньої діяльності, ціннісне ставлення до професійно значущої діяльності, ціннісно-смислові скрипти

Анотація

Зазначено, що процес професійного становлення будь-якого фахівця щільно пов’язаний із формуванням професійної готовності до виконання майбутньої діяльності. Ядром професійного становлення постає позитивне ставлення індивіда до своєї майбутньої професії, досить стійкі мотиви майбутньої діяльності, професійно значущі якості особистості, професійні знання, уміння і навички, а також певний досвід їхнього застосування на практиці. Доведено, що процес орієнтації студентів у світі цінностей має розширятися в часі та просторі, що створюватиме підґрунтя для формування образу майбутньої професії. Останнє характеризуватиме майбутнього перекладача як особистість, яка «піднялася» на фаховий рівень свого існування. Ієрархія цінностей перекладача міститиме складну систему ціннісно-смислових скриптів, яка формує ціннісне ставлення до професійно значущої діяльності через усвідомлення когнітивного поля перекладознавства в парадигмі суб’єкт-суб’єктної комунікації як найбільш важливого процесу й системи, якими варто опанувати. Таким чином, студенти самі стають творцями власних ціннісно-смислових скриптів шляхом активізації активної перекладацької позиції.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-02