ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ В ДЕТЕРМІНАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЗДАТНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ ДО ТВОРЧОСТІ

Автор(и)

  • Олександр Набочук

Ключові слова:

творчість, соціальний інтелект, пізнавально-оцінна функція, комунікативно-ціннісна функція, рефлексивно-корекційна функція

Анотація

Результати проведеного емпіричного дослідження дали нам змогу виокремити функції соціального інтелекту керівника освітньої установи. 1. Пізнавально-оцінна функція експлікується у визначенні індивідуальних можливостей керівника, які актуалізуються для досягнення результатів діяльності, реальної допомоги іншим, у визначенні змісту міжособистісних взаємодій, зумовлених процесами соціалізації. 2. Комунікативно-ціннісна функція соціального інтелекту, пов’язана з потребою розуміти оточення і бути зрозумілим для нього. Професійне спілкування реалізується в здатності особистості передавати певну інформацію, описувати свій стан, власне ставлення до того, що було сприйнято в повідомленні; нарешті, у здатності виявляти наміри й цільові настановлення щодо певного повідомлення. 3. Рефлексивно-корекційна функція соціального інтелекту відображена в самопізнанні та в усвідомленні переваг і недоліків процесу соціальної взаємодії, а також забезпечує внесення змін до процесу взаємодії, спрямованої на нівелювання передумов когнітивного дисонансу, що великою мірою дає змогу керівникові контролювати свої емоції та потреби.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-02