No. 31 (2020): Scientific Notes of Ostroh Academy National University, «Historical sciences» series

					View No. 31 (2020): Scientific Notes of Ostroh Academy National University, «Historical sciences» series

Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, історіографії та джерелознавства. У цьому випуску представлені наукові статті, присвячені вивченню фено­мену закордонного українства як історичного та соціокультурного явища, історії української еміграції, розвитку діаспорознавства в Україні.
Цей випуск стане у нагоді для фахівців-істориків, українознавців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та усіх, хто цікавиться історією української еміграції.

Published: 2021-03-30

Articles