РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНШОМОВНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ ДІЛОВОЇ ГРИ

  • Volkova Liudmyla
Ключові слова: структурні елементи ділової гри, формування іншомовної комунікативної компетенції, професійні завдання

Анотація

У статті доводиться факт ефективності використання ділових ігор у навчальному процесі вищої школи, оскільки вони дають можливість формувати професійні уміння майбутніх фахівців, залучаючи їх до інтенсивної пізнавальної, інтелектуальної та творчої діяльності. Ігрова діяльність розглядається нами як процес розв’язання студентами ряду професійних задач, спрямованих на досягнення загальної мети – навчання, виховання та розвитку особистості студента. В статті проаналізовані основні структурні елементи ділової гри для формування іншомовної комунікативної компетенції студентів. Метою ділової гри є орієн-
тація на формування іншомовної комунікативної компетенції, використання теоретичного матеріалу під час вирішення професійних завдань. Визначено роль і місце викладача в процесі гри. Доведено важливість розуміння основних структурних елементів ділової гри для її ефективного використання у процесі вивчення іноземної мови.

Опубліковано
2018-10-18