СТИЛЕТВІРНА ФУНКЦІЯ ПРИКАЗКОК І ПРИСЛІВ’ЇВ У ФІЛОСОФСЬКИХ ТРАКТАТАХ Г. СКОВОРОДИ

  • Nataliia Gromova
Ключові слова: прецедентні тексти, філософські трактати, ідіостиль, мовна особистість

Анотація

У статті досліджено стилетвірну й текстотворчу функцію прецедентних текстів у філософських трактатах Г. Сковороди. Дослідниця у роботі доводить, що філософ активно використовував зразки усної народної творчості, крилаті вислови тощо, насичуючи своє мовленні прецедентними текстами. Саме тому тексти Г. Сковороди є плідним матеріалом для дослідження прецедентних текстів. Авторка статті розкриває поняття прецедентного тексту та визначає роль прецедентних текстів у філософських творах письменника як риси його ідіостилю і їхню текстотворчу функцію.
Матеріали дослідження можуть бути використані в подальших лінгвістичних дослідженнях творчості Г. Сковороди, а також використані для викладання у вищих навчальних закладах курсів лексикології, синтаксису, комунікативної лінгвістики, лінгвістичного аналізу текстів, давньої української літератури, спецкурсів та спецсемінарів, присвячених творчості Г. Сковороди.

Опубліковано
2018-11-26