ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  • Olha Demianenko
Ключові слова: професійна мобільність, освітній простір, професійна діяльність, соціально-психологічна компетенція, когнітивний фактор, адаптація

Анотація

Стаття присвячена теоретичному осмисленню наукових підходів щодо психологічного аспекту формування професійної мобільності студентів. Виокремлено чинники, що обумовлюють актуальність професійної мобільності майбутніх спеціалістів. Автор розглядає формування професійної мобільності студентів як інтегративну якість особистості, що включає професійну придатність, загальнопрофесійну освітню успішність, якості особистості, що сприяють формуванню професійної мобільності. Представлено умови успішної підготовки студентів вузу до професійної мобільності.

Опубліковано
2018-11-26