ЛІНГВАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Olena Halytska

Ключові слова:

індивідуальне читання, індивідуалізація, навчальна стратегія, комунікативна компетентність, автен­тичність

Анотація

Статтю присвячено розробленню методики навчання індивідуального читання німецькою мовою з урахуванням індивідуально-­диференційованого підходу як фактору оптимізації індивідуального читання для студентів третього курсу спеціальності 035 Філологія за освітньою програмою «Мова і література (німецька). Переклад». Висвітлено позитивну роль цього виду навчальної діяльності в освітньому процесі як додаткового резерву оптимізації та інтенсифікації процесу навчання німецької мови. Презентовано широкий спектр поглядів учених на потужний потенціал індивідуального навчання. Уточнено поняття «індивідуальне навчання». В організації індивідуального читання авторкою простежується динаміка навчальних стратегій, які залежать від психологічних особливостей здобувачів освіти. У статті наведено критерії відбору автентичних німецьких текстів для індивідуального читання. Закцентовано увагу на певних труднощах, які пов’язані з читанням автентичних німецькомовних текстів. З метою практичної допомоги студентам в опануванні технологією індивідуальним читанням розроблено значущий алгоритмічний припис як регламентовану схему навчальних дій для презентації прочитаного німецького твору. У статті запропоновано зразки мовних/мовленнєвих стандартів-кліше для написання доповіді (переказу). Для з’ясування опанування студентами німецької мови через засвоєну технологію індивідуального читання складено анкету «Bewertungsbogen zur Buchvorstellung», яку пропонується заповнити слухачам після прилюдної презентації обраного твору. Відбувається розкриття резервних можливостей спудеїв у комбінації комунікативно-пізнавальної, емоційно-мотиваційної та естетичної площин. Потенціал методики індивідуального читання є вельми потужним у самоосвіті майбутнього фахівця (ініціативного, усебічно освіченого) та важливим етапом неперервного професійного розвитку здобувача освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-14

Як цитувати

Halytska, O. (2022). ЛІНГВАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), 3–6. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3339