МІСЦЕ КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ТЕКСТОВИХ КАТЕГОРІЙ

Автор(и)

  • Ganna Kozlovska

Ключові слова:

категорії тексту, категорія інформативності, інформація, газетне повідомлення про погоду

Анотація

Стаття продовжує низку публікацій автора, присвячених теорії тексту. Вивчення категорій тексту актуально, оскільки неможливо говорити про об’єкт дослідження, не назвавши і не пояснивши його категорій. Опис категорій тексту і їх взаємодії націлений на отримання узагальненої характеристики всієї системи, тобто тексту як цілого шляхом з’єднання знань про його елементи. В статті розглядаються основні напрямки досліджень категорій тексту і їх класифікації на прикладі газетного повідомлення про погоду. Специфіку та стійкість будь-якого типу текстів забезпечує єдність текстових категорій. Огляд наукової літератури показує, що поряд зі специфічними існує ряд універсальних категорій тексту. Категорія інформативності є однією з основних текстових категорій. Дослідження категорії інформативності вимагає чіткого визначення понять «інформативність» і «інформація», приймаючи до уваги трактування даних понять визначеннями, прийнятими в лінгвістиці, кібернетиці та теорії інформації. Враховуючи загальнонауковий характер поняття «інформація» і філософську значимість терміна «категорія», категорія інформативності о досягнень суміжних наук в нерозривному зв’язку з іншими категоріями тексту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-14

Як цитувати

Kozlovska, G. (2022). МІСЦЕ КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ТЕКСТОВИХ КАТЕГОРІЙ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), 52–54. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3350